Perfect transport

Privacy policy

De voorwaarden beschreven in deze disclaimer zijn van toepassing op www.perfecttransport.nl. Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

Privacy:

Alle gegevens en informatie welke de bezoeker aan Perfect Transport verstrekt, of Perfect Transport verzamelt, worden vertrouwelijk en zorgvuldig bewaard.

Perfect Transport gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, of het afhandelen van een klacht. Perfect Transport leent, verhuurt, en/of verkoopt uw gegevens nooit aan derden; en zal deze nooit openbaren.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Perfect Transport is genoodzaakt informatie aan derden te verstrekken, en Perfect Transport zich niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Perfect Transport niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloostelling. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De opdrachtgever geeft toestemming aan Perfect Transport om de opdrachtgever voor onderzoeksdoeleinden te benaderen (statistiek of klanttevredenheid). Wanneer de opdrachtgever hier niet mee instemt, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken aan Perfect Transport.

Perfect Transport behoudt zich het recht voor om overige gevens van de bezoeker, danwel opdrachtgever, geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en databasevorming.

Cookies:

Perfect Transport maakt gebruik van Google Analytics ten behoeve van:

  • Inzicht in het aantal en soort websitebezoekers
  • Het segmenteren van de websitebezoekers
  • Het verfijnen en optimaliseren van advertentiecampagnes

Wijzigen of verwijderen gegevens:

U kunt gegevens, welke u heeft verstrekt, op elk moment op verzoek laten wijzigen of laten verwijderen.

Geschillen:

Geschillen met betrekking tot deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen over deze voorwaarden? Neem contact met ons op!

verhuisbedrijf Arnhem
perfect transport, Snel transport, Kosten besparen, Goedkoop verhuisbedrijf, Marktplaats vervoer, Verhuizen door heel Europa, Vervoer door heel Nederland

Perfect Transport

Snel transport
Kosten besparen
Goedkoop verhuisbedrijf
Marktplaats vervoer
Verhuizen door heel europa
Vervoer door heel Nederland